Vydejte se s námi na nenáročný cyklistický výlet okolím Litovelského Pomoraví, kde nadační fond Adopce památek průběžně opravil či právě restauruje více drobných památkových objektů. Zatímco křížek u silnice mezi Medlovem a Úsovem už pár let stojí v plné kráse, ten na křížení polních cest nad Mladčí právě v restaurátorské dílně prochází obnovou. Po ní bude znovu zdobit toto místo pod vzrostlým stromem, které stojí za návštěvu už jen kvůli působivé atmosféře a nádherným výhledům.

Asi tak na půl cesty mezi oběma místy je město Litovel, které je vhodným výchozím bodem výletu. Litovel si můžete pamatovat z projížďky divočinou zdejších lužních lesů, pokud ale městečko přezdívané moravské Benátky neznáte, rozhodně stojí za bližší prozkoumání. Určitě neminete vysokou věž zdejší radnice, přímo pod ní pak protéká jeden z kanálů, které daly Litovli její přezdívku. Právě na nich také vznikla rybářská vesnice, na jejímž místě později Přemysl Otakar II. nechal založit město.

Prohlédněte si náměstí s morovým sloupem i jeho okolí, kde najdete zbytky hradeb a nedaleko za nimi na jednom z dalších kanálů starý válcový mlýn. Za budovou radnice pak objevíte gotickou kapli sv. Jiří a nedaleko ní kostel sv. Marka. Pak už využijte pohodlnou, mimo silnici vedenou cyklostezku a vydejte se do Uničova.

Z Uničova k opravenému křížku u Medlova

Přestože vás k tomu bude navádět trasa cyklostezky, rozhodně nevynechte uničovské náměstí s novorenesanční radnicí, jejíž 45 metrů vysokou věž určitě nepřehlédnete. Další výraznou dominantou tohoto kdysi královského města jsou dvě nestejné věže kostela Nanebevzetí Panny Marie, jehož historie sahá až do 14. století. Dnes ve svém vzhledu spojuje gotické a barokní prvky.

Barokní době je věnována i expozice v nedaleké farní budově, která připomíná na Moravě velice proslaveného kněze Jana Sarkandera, který po roce 1609 působil v Uničově jako farář. Město opusťte Medelskou branou, která je pozůstatkem někdejších hradeb, a vyrazte po cyklostezce do vesnice Medlov.

V Medlově budete na chvilku muset vzít zavděk poměrně frekventovanou silnicí 444, má to ale svůj dobrý důvod. Právě u ní totiž stojí kamenný křížek zrekonstruovaný díky nadačnímu fondu Adopce památek. Kříž s tělem Krista z první poloviny 18. století je bohatě zdobený, při bližším zkoumání na něm můžete najít reliéfy Svaté Trojice, hořícího srdce propíchnutého mečem, Božího oka či kalichu a hroznů. Křížek byl silně poškozený a při jeho obnově bylo mimo jiné doplnit chybějící hlavu sochy Krista.

Úsov zaujme výraznou siluetou zámku

Když opravenou památku dostatečně prozkoumáte, pokračujte do Úsova, kde vás nejspíš překvapí rozhlehlá zámecká budova na výrazném ostrohu. Barokní zámek byl vystavěn na místě hradu ze 13. století, dlouho zde sídlila správa panství a v letech 1852–1867 první lesnická škola na Moravě.

V roce 1898 tu nechal Jan II. z Lichtenštejna zřídit lesnické a lovecké muzeum, v němž prezentoval své rozsáhlé sbírky z honů na lichtenštejnských panstvích i z loveckých výprav do daleké ciziny. Lovecké muzeum je v zámku dodnes. Po prudkém klesání od zámku se u zdejšího barokního kostela sv. Jiljí vydejte doleva a pokračujte až za řeku Moravu do Mohelnice.

Z Mohelnice do Loštic

Také mohelnické náměstí s měšťanskými domy a morovým sloupem určitě stojí za mírnou zajížďku. Prohlédněte si i nedaleký kostel netradičně zasvěcený svatému Tomášovi z Canterbury, který nezapře gotický původ. Jeho 72 metrů vysoká věž dnes slouží jako rozhledna.  

Z Mohelnice je to jen pár kilometrů do Loštic, proslavených především mezi znalci gastronomie. Vyrábějí se tu totiž tvarůžky, nesprávně nazývané olomoucké. Poloměkký zrající sýr z netučného kyselého tvarohu se na Hané jedl od pradávna, v 19. století ho průmyslově začal vyrábět Josef Wessels se synem Aloisem. Dnes tu kromě podnikové prodejny najdete tvarůžkové bistro i cukrárnu nabízející zmrzlinu s touto nevšední příchutí, tvarůžky nechybí ani na menu zdejších restaurací.

Pokud vám tvarůžky zrovna nevoní, prohlédněte si raději zdejší náměstí se sloupem doplněným sousoším Nejsvětější Trojice a s kašnou zdobenou sochou knížete Svatopluka. Nebo si kousek popojeďte ke svatostánkům tří různých církví: katolickému kostelu svatého Prokopa, Husovu sboru v neokonstruktivistickém slohu od architekta Josefa Sovy a bývalé synagoze, která dnes slouží jako muzeum a knihovna.

Křížek u Mladče právě prochází obnovou

Z Loštic se pak vydejte po cyklostezce obklopené nejednou drobnou sakrální stavbičkou, sochou či křížkem do Bílé Lhoty. Pokud máte ještě čas a chuť, můžete se zastavit ve zdejším arboretu u bývalého zámku, které ukrývá sbírku exotických stromů. Jinak pokračujte kousek po silnici kolem vlakové zastávky Mladeč a dančí obory Hádkovo údolí, za níž odbočíte doprava na polní cestu.

Ta už vás dovede ke zdálky viditelné lípě, pod níž donedávna stával litinový křížek na zdobeném pískovcovém soklu. Křížek i jeho kamenná podstava jsou nyní v péči restaurátora, aby zase brzy mohly zdobil toto krásné místo.

Zatím se můžete pokochat alespoň pohledem do krajiny, vidět je odtud zalesněný vrch nad Mladčí i nepřehlédnutelná silueta městečka Litovel. Tam nyní po nedaleké cyklostezce můžete zakončit asi padesátikilometrový okruh, pokud se ovšem nerozhodnete si výlet prodloužit ještě o zajížďku do nedalekých Mladečských jeskyní, významných archeologickými objevy z pravěkých časů.

Prohlédněte si celou trasu ve fotogalerii:

Bílá Lhota

Obrázek 23 z 23

Související obrázky: