Další z křížků opravených nadačním fondem Adopce památek se nachází u cesty nedaleko obce Lukovské, v těsném sousedství Fryštáku. Odtud také bude startovat výlet, který vás zavede kolem vodní nádrže a zámku Lešná se zoologickou zahradou až ke hradu Lukov ze 13. století. Rozlehlou zříceninu dnes spravují dobrovolníci, a tak se zde kromě zbytku hradeb můžete pokochat i hezky provedeným vstupním mostem, nebo z vyhlídky obdivovat krásy krajiny podhůří Hostýnských vrchů.

Z Fryštáku je to ke křížku, který stojí u cesty nad vesnicí Lukovské, jen kousek. Pískovcový křížek se zlacenou sochou ukřižovaného Krista byl vybudován v roce 1905 Annou Lehkou z nedaleké Dolní vsi, což dokazuje nápis na podstavci. Silně poškozená památka prošla v roce 2017 rozsáhlou obnovou. Restaurátor musel vyzvednout spodní schod, který byl před zásahem pod terénem, a opravit konstrukci křížku, na nějž potom umístil nově pozlacenou sošku Krista. V okolí kříže vznikly přičiněním místních obyvatel také lavičky a celé místo tak hezky ožilo, dokonce se sem konají i pravidelné poutě.

Když se pokocháte křížem i výhledy od něj, vydejte se dolů přes Lukovské po silnici, která vás dovede až k vodní nádrži Fryšták. Za ní pak pokračujte přes vesnici Kostelec, kdo chce, může si zajít o pár set metrů ke klášteru Štípa. V nedaleké Lešné pak budete míjet jen těžko přehlédnutelný zámeček, v jehož parku se dnes nachází zoologická zahrada.

Zámeckou budovu s členitým průčelím a střechou s mnoha věžičkami si nechal v letech 1887 až 1894 postavit František Seilern. Ke stavbě pohodlného zámeckého sídla v historizujícím slohu podle návrhu architektů Johanna Micka a Viktora Siedka vedl rod Seilernů špatný stav hradu Lukova, který byl v době výstavby zámku již značně zchátralý a stával se neobyvatelným.

Hrad Lukov je dnes přístupný díky dobrovolníkům

A právě na zříceninu tohoto hradu od zámečku po červené turistické značce zamíříme. Historie Lukova sahá až do 13. století a je opravdu bohatá, prvním významným ze zdejších šlechtických rodů byli Šternberkové. Za války s Uhry byl hrad vypálen vojsky Matyáše Korvína, poté se dostal do rukou pánů z Kunštátu. Když patřil Nekškům z Landeka, byl hrad přestavěn na pohodlné renesanční sídlo. Právě z tohoto rodu pocházela Lukrécie, žena Albrechta z Valdštejna, který po její smrti Lukov získal. Významnou úlohu sehrál hrad za třicetileté války, celé tři měsíce zde sídlila posádka Švédů, kteří při odchodu hrad vyrabovali zapálili.

Později hrad postupně chátral až do 80. let 20. století. Od té doby prochází postupnými opravami, na nichž se podílejí členové Hnutí Brontosaurus a Spolku přátel hradu Lukova. Po krásném dřevěném mostě tak dnes díky práci dobrovolníků vstoupíte do upraveného areálu jednoho z nejrozlehlejších moravských hradů se zbytky hradeb, věží a obytných budov. Z hradu Lukov se můžete vrátit do stejnojmenné obce, odkud vás autobus doveze na strat výletu do Fryštáku.

TRASA

Související obrázky: