Výlet na kole po moravských sochách a křížích opravených nadačním fondem Adopce památek vás zavede do dvou měst, která jsou každé svým způsobem výjimečné. Zatímco Zlín, stejně jako sousední Otrokovice, je neodmyslitelně spjatý s Baťovým impériem, obdobím počátku 20. století a cihlovou architekturou, Kroměříž je město historické, spojené s působením arcibiskupů, barokními stavbami a především zahradami. Výlet tak můžete zakončit v geometricky dokonalé zeleni Květné zahrady, nebo se alespoň projít podzámeckým parkem v blízkosti Arcibiskupského zámku. A za jakými památkami sem vlastně míříme? Nejprve se zastavíme na okraji Otrokovic v Kvítkovicích, kde pod mohutnou lípou u cesty stojí kamenný křížek, který byl vůbec prvním objektem opraveným nadačním fondem. V Záhlinicích se pak zastavíme u o dva roky později restaurované sochy svatého Jana Nepomuckého.

Pokud neznáte Zlín jako své boty, určitě začněte výlet procházkou či projížďkou mezi zdejšími ikonickými cihlovými domy. Současnou podobu města totiž předurčil Tomáš Baťa, jehož továrna se v 1. polovině 20. století stala největším československým obuvnickým podnikem a vyráběla nejen boty, ale měla i vlastní strojírny, gumárny, nebo chemičky. Pro ně, stejně jako pro další občanskou vybavenost, tu vyrostly domy na základě železobetonového skeletu a pro Zlín se tak stala typickou architektura z cihel, betonu, kovu a skla. Centrem průmyslového areálu je sedmnáctipodlažní správní budova číslo 21 z roku 1938 od architekta Vladimíra Karfíka.

Stejně tak typické jsou pro Zlín i malé cihlové domky a dvojdomky, které najdete ve čtvrtích rozesetých na svazích kolem centra, stejně jako v údolí říčky Dřevnice, podél které vede i cyklostezka, spolu s níž zamíříme do Otrokovic. Baťa chtěl totiž vybudovat ideální zahradní město, na tvorbu jehož projektu přizval významné architekty jako Jan Kotěra, František Gahura, nebo Vladimír Karfík.

Do Kvítkovic k opravenému křížku

Takže nasedněte na kolo, pozorně se rozhlížejte po okolí a zároveň se držte cyklostezky číslo 471, od níž budeme dělat odbočky k zajímavým místům v okolí. Prvním z nich je hrad Malenovice ze 14. století, v němž dnes sídlí expozice Muzea jihovýchodní Moravy. Poté se vraťte k říčce Dřevnici a spolu s cyklostezkou pokračujte až na okraj Otrokovic do čtvrti Trávníky.

Zde je opět čas na odbočku, tentokrát do Kvítkovic ke křížku, který v roce 2016 prošel díky nadačnímu fondu Adopce památek kompletní obnovou. Velký kamenný kříž na masivní podestě s reliéfem Panny Marie nebyl v dobrém stavu, nejvíce poškozená ale byla železná socha ukřižovaného Krista, která měla odlomenou část lýtka. Restaurátoři proto vyrobili repliku sochy, kterou pozlatili a dnes tak křížek září do širokého okolí. Opravený podstavec byl posunut dále od cesty, a tak ho neohrozí ani současné rozšiřování silnice. Kvítkovicemi projeďte přes náves s kostelem sv. Anny do centra Otrokovic.

V Otrokovicích se vrátíme opět k historii počátku 20. století, kdy v okolí Zlína rozvíjel Tomáš Baťa své impérium. Úspěšný průmyslník nejprve koupil část močálovitých pozemků mezi Dřevnicí a Moravou a poté jedinečnou metodou splavování zeminy dřevěným korytem z nedalekého kopce Trestného zvýšil jejich úroveň až o čtyři metry. Na získaném prostoru pak vystavěl pomocné závody pro svou zlínskou firmu, továrny pro leteckou výrobu a celou průmyslovou čtvrť Baťov.

Průmyslová čtvrť ve funkcionalistickém stylu byla opět dílem architektů Gahury a Karfíka. V roce 1938 pak byl do provozu uveden Baťův plavební kanál, který ústil přímo v areálu továrny. Otrokovicemi projedeme pro třídě Tomáše Bati, kde si všimněte Společenského domu, funkcionalistické budovy ve tvaru vrtule letadla, a památníku Baťova památníku v parku před ním.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Záhlinicích

Přes Tlumačov pokračujte po cyklostezce 5181 do Záhlinic, kde uvidíte další z památek opravených nadačním fondem. Socha sv. Jana Nepomuckého na bohatě zdobeném osmihranném soklu stojí v jižní části obce u fotbalového hřiště. Skulptura z roku 1888 byla značně poškozená, proto ji museli restaurátoři důkladně očistit, opravit a umístit na nové základy. Prohlédněte si také záhlinickou náves s klasicistním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, před nímž stojí zajímavý kříž se sochami věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Nedaleko kostela se nachází také muzeum dlouholetého starosty Záhlinic a poslance Říšské rady Františka Skopalíka. Ve vesnici je i pivovar, a tak se tu můžete osvěžit před další cestou do Kroměříže.

Za zastávku cestou určitě stojí nedaleký Hulín s kostelem sv. Václava ze 13. století, který dodnes i přes barokní přestavbu ukrývá bohatě zdobený pískovcový románský portál, v současnosti ovšem schovaný v interiéru novější stavby. Útulně působí ohrazený areál kolem kostela, který se nachází na místě bývalého hřbitova, a kde stojí několik zajímavých soch. Z Hulína pokračujte, už jen pár kilometrů, přes obec Bílany po cyklostezce 5033 do Kroměříže.

Cyklovýlet zakončete v kroměřížských parcích a zahradách

Tady už si užijete odpočinku ve městě s trochu jižanskou atmosférou. Posedět můžete třeba v některé z kaváren na Velkém náměstí a pak se už vydejte obdivovat zdejší nádherné zahrady a parky. Podzámecká zahrada, jak už název napovídá umístěná v těsné blízkosti bývalého honosného letního sídla olomouckých arcibiskupů, je volně přístupná a slouží ke každodenním procházkám obyvatel Kroměříže. Rozlehlý přírodně-krajinářský park skrývá různá zákoutí s potůčky a rybníky, nechybí ani sochy a romantické stavbičky jako Čínský pavilon či Pompejská kolonáda.

Úplně jiný zážitek pak budete mít z geometricky dokonalé Květné zahrady, kterou nechal vybudovat ve druhé polovině 17. století olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna. Ve středu pozdně renesanční, ovšem již pozdějším barokním stylem inspirované, zahrady se nachází osmiboký pavilon Rotunda. Jednu stěnu zahrady pak tvoří Kolonáda, 244 metrů dlouhá arkádová lodžie vyzdobená v sochami antických bohů, historických a mýtických postav, které byly inspirovány grafickými listy v publikaci Francoise Perriera o sbírkách antických prací v římských zahradách. Na střeše Kolonády, z níž je krásný výhled na geometricky rozmístěné keře a záhony zahrady, můžete celý výlet zakončit.

TRASA

Související obrázky: