Návštěvu božích muk u Choltic, které díky obnově zajištěné nadačním fondem Adopce památek září novotou, můžete spojit s pohodovým cyklovýletem po kopečkách východních Čech. V samotných Cholticích vás čeká zpřístupněný zámek s krásnou oborou i mnoho drobných památek, jen o pár kilometrů dál pak můžete vystoupat na rozhlednu Barborka, z níž si prohlédnete celý kraj. Dál vás kola zavedou ke zřícenině tvrze do Svojšic a cestou do Přelouče se ještě můžete zastavit u několika lomů připomínajících dřívější těžbu kamene v tomto regionu…

Výlet začněte v Přelouči, která se nachází na hlavní vlakové trati z Prahy do Pardubic a zároveň je dobře dostupná i autem. Odtud vyrazíte rovnou k božím mukám, nejprve po zelené turistické značce do obce Klenovka a odtud do Veselí, kde bude třeba se napojit na hlavní silnici. Právě u silnice číslo 342 mezi Veselím a Cholticemi totiž stojí boží muka, která vás do tohoto kraje dovedla.

Tato drobná stavbička poskládaná ze tří pískovcových dílů a na vrcholku zakončená křížkem je zdobena obrazem Panny Marie s Ježíškem. Jak se dozvíme z nápisu na podstavci, byla zhotovena v roce 1862 díky příspěvku Václava Málka a jeho ženy Marie. Boží muka byla hodně zanedbaná a poškozená, v roce 2018 ale byla díky nadačnímu fondu Adopce památek kompletně zrestaurována. Nejprve byla celá památka důkladně vyčištěna, nejpoškozenější místa doplněna, poté byl upraven povrch a zvýrazněno písmo, vytvořena byla také nová výzdoba s motivem Marie s dítětem.

Choltice lákají na zámek i drobné památky

Až se pokocháte krásně opravenými božími muky, vyrazte do Choltic, obce, která se o ně nyní stará. Choltice rozhodně stojí za zastávku a návštěvu některé z mnohých místních památek. První písemná zmínka o této obci je už z roku 1285, pocházel odtud rytířský rod Sedlnických z Choltic či Choltičtí z Újezda. V 16. století panství koupili Gersdorffové z Gersdorffu, kterým ale bylo kvůli účasti na Stavovském povstání zkonfiskováno, a tak se dostalo do rukou Thunů, jimž patřilo až do roku 1945.

Právě Thunové nechali na místě starší tvrze postavit mezi lety 1683 a 1695 barokní zámek s osmibokou kaplí sv. Romedia doplněnou štukovou výzdobou od A. Nuvoloneho. Tu můžete vidět při návštěvě prohlídkového okruhu, který vás rovněž zavede do zámecké knihovny, jídelny, lékárny, sally terreny či na schodiště plné trofejí. V choltickém zámku myslí i na děti, pro které zde připravili výstavu vodníků. Před zámkem se nachází neobvyklá dřevěná zvonice v alpském stylu, kterou nechal vystavět Theodor Thun na památku uzdravení dcery v Alpách. Před ní stojí výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého. Anglický park obklopující zámek přechází v oboru se starými duby, platany a habry, kde se nachází kaskáda rybníků. Na okraji obory pak stojí výklenková kaplička sv. Antonína.

Kolem božích muk na rozhlednu

Z Choltic vyjeďte podél zdi obory, odkud odbočíte k další z památek, které nadační fond Adopce památek obnovil. U cesty na Svinčany pod vzrostlými třešněmi stálo torzo kamenných božích muk z hrubozrnného pískovce, z nichž se zachoval jen podstavec a zbytek lucerny se střechou, střední sloupová část se v průběhu doby ztratila. V minulém roce proběhla obnova této památky, při níž byly zrestaurovány zachované části, vytvořen nový sloup a doplněn kovový křížek na vrcholu střechy.

Dále pokračujte do Svinčan a odtud do obce Horní Raškovice, odkud vystoupáte na rozhlednu Barborka, třináct metrů vysokou dřevěnou věž, která zde byla vystavěna v roce 2004. Z horního ochozu ve výšce deset metrů je krásný výhled nejen na okolní krajinu s ovocnými sady, ale i na Pardubice s nezaměnitelnou siluetou hradu Kunětická hora a za dobré viditelnosti až na vrcholky Orlických hor či Krkonoš.

Železnými horami do Svojšic

Pod rozhlednou můžete ještě zhlédnout geologickou expozici s kameny vyskytujícími se v geoparku Železné hory, která bude předzvěstí zastávky na nedaleké Vysoké skále. Ta je pozůstatkem lomu, v němž se v 19. století lámal zdejší křemenec, který sloužil jako kvalitní stavební kámen. Odtud sjeďte na silnici, která vás dovede do obce Stojice s pěkným barokně přestavěným pozdně-gotickým kostelem. Dále se vydejte do Svojšic, které rozhodně stojí za bližší prozkoumání.

Gotickou tvrz ve Svojšicích založil v roce 1365 vladyka Mikšík ze Svojšic a různí majitelé se tu střídali až do roku 1634, kdy tvrz vypálilo vojsko císaře Ferdinanda II. Od té doby chátrala, až ve 20. století se díky Klubu českých turistů dočkala částečné opravy. Dodnes se zde dochovaly zbytky jednopatrové obytné části tvrze se sklepením a gotickým vchodem do podzemní chodby, která prý vedla až do Choltic.

Ve Svojšicích se napojte na žlutou turistickou značku a nechte se dovést k Moři. Tento rybník s poetickým názvem je zajímavý mimo jiné tím, že v něm žijí ohrožené druhy žab. Odtud už se trasa stáčí zpět na Přelouč, cestou ale ještě můžete navštívit několik pozůstatků těžby kamene v tomto kraji. U kapličky nad Urbanicemi se dejte doprava, abyste dorazili k prvnímu z nich nad obcí Lipoltice. Bývalý křemencový lom už je sice dost zarostlý, zajímavostí ale je, že v něm bylo nalezeno spoustu trilobitů.

Zpátky do Přelouče

Z Lipoltic až do Přelouče už vás pohodlně dovede cyklostezka číslo 4130, která se cestou zastaví u poněkud většího lomu u obce Brloh. V lomu, nazývaném také U dvou moří, jsou vidět vrstvy usazenin z období starších prvohor, například slepence, prachovce a pískovce. Tyto vrstvy jsou pozůstatkem dávného moře obydleného bezobratlými živočichy. I tady proto bylo v minulosti nalezeno mnoho trilobitů a ramenonožců.

Na závěr vás ještě čeká zastávka ve městě Přelouč, kde v roce 1738 jezuita Koniáš pálil kacířské knihy. Toto místo je vyznačeno nedaleko náměstí před kostelem sv. Jakuba, odkud je to jen kousek k novorenesančním budovám radnice se školou a záložny. Netradiční stavbou je také evangelický kostel, nacházející se jen kousek od náměstí, který byl vystavěn podle projektu architekta Rudolfa Kříženeckého ve stylu na pomezí historismu a secese.

Trasu výletu si můžete prochlédnout na Mapách.cz ZDE.

Související obrázky: