Městys Choltice na Pardubicku leží v krásné zvlněné krajině, která je poseta drobnými památkami. Stojí tu několik božích muk i kapličky, ne všechny ale byly v dobrém stavu. Jak obci s jejich obnovou pomohl nadační fond Adopce památek, jaká byla reakce místních lidí i co se chystá do budoucna vypráví starosta Tomáš Bolek.

Kolik drobných památek se zhruba na území Choltic nachází?

Pokud bereme v úvahu i objekty, které nejsou památkově chráněné, je ve správě městyse Choltice zhruba deset takovýchto drobných staveb. Jde o objekty různé velikosti, je mezi nimi pět božích muk, kapličky a dva kříže, které historicky zvýrazňovaly různá místa, například popraviště.

V jakém jsou stavu? Jak jste v minulosti řešili péči o tyto stavby?

Městys Choltice se již v minulosti začal zabývat obnovou těchto památek, takže se nám jich v průběhu posledních deseti až dvanácti let podařilo několik zrestaurovat. Pokud jde o boží muka, zbývají nám už jen jedna, tři z nich jsou hotová a na jedněch právě pracujeme. Poslední neobnovená boží muka se nacházejí v odlehlé části našeho katastru, přesto jsem zjistil, že začínají být navštěvována a někdo v nedávné době upravil zeleň v jejich okolí. Naopak kapličky nejsou v dobrém stavu, v tomto případě zatím zajišťujeme jen základní údržbové práce, jako jsou například obnovy nátěrů. Obě kapličky ale mají problémy se statikou a potřebovaly by výraznou rekonstrukci. Kaple se sochou Jana Nepomuckého je kulturní památkou, v tomto případě je odborný odhad ceny za restaurátorské práce zhruba 400 000 Kč. Tuto opravu se nám doposud nepodařilo realizovat, protože byla vždy přebita nějakým jiným problémem.  

Choltice

Zkoušeli jste v tomto případě žádat o finanční podporu?

Žádáme o dotace téměř vždy, problémem kulturních památek v Cholticích je ale to, že jsou všechny zapsány pod jedním registračním číslem. V momentu, kdy žádáme o dotaci na obnovu zámku, nelze žádat o finance na další z kulturních památek. Snažili jsme se to řešit tak, že kulturní památky rozdělíme, to ale není možné. Na druhou stranu se nám podařilo získat finanční pomoc na restaurování boží muk, ať už z Pardubického kraje, nebo od obce s rozšířenou působností. V těchto případech jsme dostali polovinu, nebo až 70 procent nákladů. S restaurováním božích muk nám také pomohl nadační fond Adopce památek.

Kdy jste se poprvé setkal s nadačním fondem Adopce památek a jak probíhala vaše první spolupráce?

Začalo to návštěvou paní architektky Vinterové, která si všimla božích muk u silnice na Choltice, jenž nejsou v dobrém stavu. Zeptala se, zda bychom měli zájem spolupracovat s nadačním fondem na jejich restaurování.

My jsme zájem měli, ale nejprve jsme si museli ujasnit, čí vlastně ta boží muka jsou. Nacházela se totiž na pozemku u silnice, který byl částečně krajský a částečně soukromý. Oba vlastníky jsme oslovili a v obou případech se nám dostalo odpovědi, že tato boží muka jejich nejsou. Domluvili jsme se také se sousední obcí Veselí, že ani oni nepovažují tento objekt za svůj. Tím jsme si vlastně ujasnili, proč se o památku nikdo nestaral. Obec Choltice si boží muka ráda vzala do správy, vyřídili jsme majetkové záležitosti a stavbičku i pozemky jsme vykoupili a převedli.

Choltice

Poté jsme dojednali spolupráci s Adopcí památek, která připravila restaurátorský záměr, představila nám restaurátora a zjistila předpokládané náklady. Domluvili jsme se, že náš příspěvek bude 30 procent. Vše jsme vypapírovali, zastupitelstvo také souhlasilo, a tak mohlo začít samotné restaurování.

Vše, co bylo domluveno, bylo i zrealizováno. Byli jsme přizváni na kontrolní den, kde jsme viděli, jak práce probíhají a jak budou dokončeny. Potom už jsme v září dostali pozvání na předání restaurovaného díla. Vše bylo v pořádku a my převzali boží muka do své správy. Vznikla nádherná věc, kterou dnes obdivují všichni kolemjedoucí.

Dobrá spolupráce byla podnětem k opravě další památky?

Spolupráce byla přesně tak, jak jsme se domluvili, termíny byly dodrženy, finance byly dodrženy. Je to ideální spolupráce a jsme za ni moc rádi. Právě proto se zdá, že bude dál pokračovat. Domluvili jsme se na restaurování druhých božích muk při cestě na Svinčany.

V jakém stavu je tato památka a jak probíhá její restaurování?

Tato boží muka byla v tak špatném stavu, že se zachovalo jen jejich torzo. Konkrétně na místě zůstal podstavec a horní část, chyběl ale dřík sloupu. Ten jsme dodali z vlastních zdrojů, nejde ale o původní součást, ale prvek, který se nám zachoval z nějaké neidentifikované památky v depozitáři. Nabídli jsme ho restaurátorovi, který sloupek nyní opracovává a vznikne úplně nová stavbička božích muk. Části, které se dochovaly, budou zrestaurovány a doplněny tímto novým sloupem. Domluvili jsme se rovněž, že po obnově budou boží muka zhruba o 20 metrů posunuta, protože vedle současného umístění rostu košaté třešně, které by nedovolili stavbičce vyniknout a větvemi by mohly ohrožovat její stabilitu. Na novém místě nebude nic, co by obnovené památce překáželo nebo ji ohrožovalo. Nyní jsme ve fázi, kdy je hotový základ a boží muka by na něj měla být instalována v průběhu července.

Choltice

Jaká byla reakce obyvatel Choltic?

Myslím si, že veřejnost obnovu ocenila. Lidé, kteří se kolem těchto drobných památek pohybují, si všimnou, že je stavba opravena. Veřejnost to vnímá pozitivně a pokud se obci podaří tyto památky navíc opravit z jiných finančních zdrojů, ocení to ještě víc. Zájem občana je často směřován na bezprostřední okolí jeho domu a toto jsou věci nad rámec, které nikdo nezpochybňuje, ale považuje za vhodné, aby je obec financovala peněz mimo běžný rozpočet. Lidé jsou rádi, že se místním památkám věnujeme, ale také že si uděláme čas na hledání partnerů, kteří nám s jejich obnovou pomáhají. Protože bez partnerů by restaurování šlo pomalu, nebo bychom se k němu vůbec nedostali.

Navštěvují místní lidé a turisté tyto památky?

Domnívám se, že pokud by se nám podařilo zrestaurovat a dobře propagovat obě kapličky, které jsou v blízkosti zámku Choltice, tak bychom tato místa oživili. V blízkosti kaple sv. Antonína jsme umístili posezení a místní se tam chodí procházet. Takovéto odpočinkové místo může lidem vytvořit procházkový okruh, například ve spojení se zámeckou oborou. Zároveň také cyklisté ocení, když si mohou u takovéto památky posedět. Tato místa by mohla přilákat lidi, kteří si u nich odpočinou, zastaví se a načerpají atmosféru.

Když místní chodí kolem těchto stavbiček na procházku, může to mít pozitivní efekt, protože se lidé začnou více zajímat o tyto památky, o historii obce a o to, jak žili naši předci. Obnoví se vztah k místu, kde tito lidé žijí. Choltice

Související obrázky: