CHOLTICE – KAMENNÁ BOŽÍ MUKA

Obec: Choltice
Kraj: Pardubický
Katastrální území: Choltice
GPS: N 49°58.782, E 15°37.507
Termín opravy: 2020
Cena opravy: 156 515 Kč

Nový stav

Kamenná Boží muka nakonec vůbec nebyla Boží muka, ale méně často se vyskytující morový sloup, tedy poděkování za odeznění epidemie. U cesty stál tento posel vděčnosti a pokory už před rokem 1824, kdy byl zapsán do stabilního katastru. Zbytek jeho příběhu je opředen tajemstvím. Možná jen vzrostlé třešně, jejichž větve ho stíní, si šuškají mezi listy, kdo ho postavil, kdo k němu nosil čerstvé květiny nebo kdo u něj nabíral sílu na cestě, než ho poznamenal zub času. Nyní opět zdraví pocestné v celé své kráse, s Pannou Marií s malým Ježíškem v náručí.

Nadace OF podpořila opravu částkou 25 000 Kč

Původní stav

U cesty na Svinčany pod vzrostlými třešněmi se nachází torzo kamenné Boží Muky z hrubozrnného pískovce. Torzo tvoří podstavec a zbytek lucerny se střechou. Střední část – sloup a hlavice s římsou jsou ztracené. Torzo zřícené památky je silně mechanicky poškozené, povrchy narušené zvětráváním, trhliny, a typická znečištění biologickými depozity. Místy jsou patrné nevhodné tmely a stopy starších oprav. Výzdoba niky chybí stejně jako kovaný kříž na vrcholu střechy.Restaurování bude zaměřeno na zachování hmotné podstaty památky. Zásah bude zahájen demontáží a transferem památky do ateliéru. Doplňovány budou zejména větší poškození na hranách, drobnější poškození budou ponechána jako doklad stáří památky. Z vhodného kamene budou vysekány náhrady za ztracené části. Bude doplněný kovaný křížek a výzdoba niky.

Historie

V kronice městyse Choltice se podařila dohledat zmínka, že se jedná o morový sloup. Morové sloupy byly vystavěny jako poděkování za skončení morových epidemií a ochrana před případnými dalšími. Morový sloup je zakreslen již ve stabilním katastru, předpokládáme tedy, že byl postaven před rokem 1824.

Související obrázky: