Připravované projekty

O nás

Náš nadační fond Adopce památek si dal za úkol dosahovat obecně prospěšných cílů, především v oblasti podpory kulturního dědictví, konkrétně v péči o drobné památky v krajině.

 Opravujeme především ty památky, kterým by v nejbližší době hrozil totální zánik. 

Jsou to Boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple, zvoničky aj. Za každou takovou památkou stojí lidský příběh vztahující se k danému místu.

 

 

Proč má naše práce smysl?

Projekty

Prohlédněte si naše ukončené projekty, na kterých jsme pracovali.

Kamenná Boží muka u Svinčan
2020

Boží muka u Načeratic
2019

Adopce památekAdopce památek

Kamenný kříž u Chrášťan
2019

Boží muka u Choltic
2018

Adopce památek

Socha sv. Jana Nepomuckého v Záhlinicích
2018

Kamenný kříž na Lukovském
2017

Boží muka v Litovli
2017

Boží muka ve Třech Dvorech
2017

Adopce památekAdopce památek

Kamenný kříž v Kvítkovicích
2016

Vím o památce, která potřebuje oživit

Proč má naše práce smysl?

Drobné památky jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny. Jejich původní funkci dnes zastupuje genius loci místa, funkce orientační i estetická nebo jsou to naše vzpomínky na minulost. Málokdo si pamatuje, proč zde jsou, kdo a proč je vytvořil a jaký v sobě ukrývají příběh i kolik pocestných jim svěřilo své starosti i radosti. Tito svědci času zde stojí od jara do zimy, skrápění deštěm, rozpálení v letním slunci, zasypaní v závějích sněhu. Zub času je nahlodává a oni se nemohou bránit.

Adopce památek

Ve druhé polovině 20. století utržily památky v krajině velkou ránu, kdy se staly překážkou při rozorávání mezí a sítí cest, u kterých byly vybudovány. Nejeden křížek u cesty tak zanikl pod koly těžké techniky. Pokud nezanikly úplně, vznikly takové paradoxy, kdy kaplička u cesty najednou stála osamoceně uprostřed pole, bez vazby na okolí.

Od roku 1989 se situace značně zlepšila. Památky se opravují, ale stále zůstává mnoho těch, které unikají možnostem opravy. Jsou to především malé obce, které svým značně omezeným rozpočtem nedosáhnou na řádnou renovaci drobných památek na jejich území, i když by o jejich opravu velmi stály. Jsme to my, kteří se mohou zasloužit o to, aby dále byly neodmyslitelnou součástí naší domovské krajiny, abychom my nezapomněli, že ony jsou naším dědictvím minulosti, kterou potřebujeme pro vlastní budoucnost a identitu.

Podpořte nás

Podpořte nás

Budeme rádi za Vaše finanční příspěvky, které jsou vždy 100% využity na konkrétní projekty.

U nás máte jistotu, že pomůžete projektu, který má trvalou hodnotu, na kterou se můžete osobně přijít podívat i za několik let.

č. účtu: 266950054/0300

 

Kontakty

Nadační fond Adopce památek

Anhaltova 956 /2
169 00 Praha 6
IČO: 031 33 231
č. účtu: 266950054/0300

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Jiřina Vinterová
tel.: 777 343 064
email: info@adopcepamatek.cz

N1142 vedená u Městského soudu v Praze

Využít kontaktní formulář

Dokumenty ke stažení