NEBESKÁ RYBNÁ – SOCHA PANNY MARIE S DÍTĚTEM

Obec: Rokytnice v Orlických horách
Kraj: Královehradecký
Katastrální území: Nebeská Rybná
GPS: N 50°11.926′, E 16°25.829′
Termín opravy: 2022
Cena opravy: 72 450 Kč

Nový stav

Sousoší bylo očištěno od usazených nečistot. Zkorodované kotvící prvky byly odstraněny, památka demontována a převezena do ateliéru restaurátora.
Na dílně byly prasklé spodní partie Panny Marie slepeny, stejně tak ostatní fragmenty. Chybějící partie a profilace byly domodelované. Původní dosloužilé ocelové prvky byly vyměněny za prvky z nerezové oceli. Svatozáře byly zhotoveny nově podle dochovaných zbytků a pozlaceny.
Památka byla osazena na nová základ, který byl umístěn dál od vzrostlých stromů, které by mohly památku dál poničit jak kořenovým systémem, tak padajícími větvemi.
Sousoší také v dané lokalitě tvoří významný krajinotvorný i uměleckohistorický prvek a rovněž dotváří obraz místní historie.

Původní stav

Vlastní socha Panny Marie včetně figury dítěte Ježíš byla značně mechanicky poškozená a její stav bl havarijní. Tato památka je příkladem kvalitní uměleckořemeslné kamenosochařské tvorby v tomto regionu a je zároveň dokladem duchovního života lidu zdejšího regionu z poloviny 18. století.
Včasný odborný restaurátorský zásah byl nutný pro zachování této hodnotné sochařské kulturní památky.

Historie

V okresním archivu byla dohledána zmínka o sousoší. 1757, 9.10. byla vysvěcena socha Svaté Matky Boží na poli Gottfrieda Lederera, zahradníka z Rybné, tehdejším farářem Antonem Králem.

Související obrázky: