NERATOV – KALVÁRIE

Obec: Bartošovice v Orlických horách
Kraj: Královehradecký
Katastrální území: Neratov v Orlických horách
GPS: N 50°12.928′, E 16°32.462′
Termín opravy: 2022
Cena opravy: 138 000 Kč

Nový stav

Vlastní kříž s figurou ukřižovaného Krista byl značně mechanicky poškozený, v havarijním stavu. Toto poškození bylo v minulosti nevhodně zajištěné – kříž je „svázaný“ ocelovými pásy, které jsou již také zkorodované a mají za následek destrukci kamenného materiálu. Zakončení levé části vodorovného břevna již dříve odpadlo. Kříž včetně podstavce je značně nakloněný dozadu. Z tohoto důvodu také zřícení celého kříže na zem představuje reálnou hrozbu.

Kovové doplňky – hřeby na figuře Krista a svatozáře se do současnosti dochovaly silně degradované. Sousoší také v dané lokalitě tvoří významný krajinotvorný prvek.

Původní stav

Vlastní kříž s figurou ukřižovaného Krista je značně mechanicky poškozený Krucifix se dochoval v havarijním stavu. Kříž je v křížení svislého kůlu a vodorovného břevna prasklý. Toto poškození bylo v minulosti nevhodně zajištěné – kříž je „svázaný“ ocelovými pásy, které jsou již také zkorodované a mají za následek destrukci kamenného materiálu – četné trhliny jsou zřetelně viditelné v partiích zasazení kovových spojovacích prvků. Zakončení levé části vodorovného břevna již dříve odpadlo. Kříž včetně podstavce je značně nakloněný dozadu. Z tohoto důvodu také zřícení celého kříže na zem představuje reálnou hrozbu.

Povrch kamene je znečištěný mikrovegetací, která svým kořenovým systémem narušuje strukturu kamene. V profilaci podstavce jsou patrná další větší i drobnější mechanická poškození. Struktura kamenného materiálu je, především na podstavci, narušena korozí kamene. V důsledku tohoto poškození kamene odpadává profilace ve větších objemech. Kovové doplňky – hřeby na figuře Krista a svatozáře se do současnosti dochovaly silně degradované. Z výše uvedeného je zřejmé, že je ohrožena hmotná existence této památky a její stav je nutné klasifikovat jako havarijní. Tato památka je příkladem kvalitní uměleckořemeslné kamenosochařské tvorby z konce 18. století – kvalita díla je zřejmá i přes jeho vážné poškození – a je zároveň dokladem duchovního života lidu zdejšího regionu. Památka je rovněž dokladem života německé národnostní menšiny a tak i dokladem místní historie. Sousoší také v dané lokalitě tvoří významný krajinotvorný prvek.

Včasný odborný restaurátorský zásah je tedy nutný pro zachování této hodnotné sochařské kulturní památky a povede k její rehabilitaci.

Historie

Dohledáno v okresním archivu. Na 3 dohromady 2 stopy vysokých stupních stojí podstavec 1 sáh vysoký, který nese 7 stop vysoký kříž. U kříže stojí ještě vpravo bolestná Matka Boží a vlevo Marie Kleofášova. Zpodobnění také neobsahuje nic pohoršlivého. Na podstavci je vepředu srdce vytesané pro lampu a okolo tohoto srdce je nápis: CRUX SALVE SPES UNICA GENTIS ET MUNDI . Zezadu je nápis: CRUCIFIXo POSUIT ANTONIUS BÖHM BERNVALDÃ., tyto chronografy uvádějí roky 1783 a 1784. Podnětem k pořízení tohoto kříže bylo, že manželka pořizovatele, která mu hospodářství přinesla věnem, po něm žádala, aby zato podpořil a zanechal nějakou zbožnou památku. Stav tohoto kříže, který lidé nazývají Böhmův kříž, je celkem dobrý. Stojí na pozemku Josefa Böhma, sedláka v Neratově č. 3, pod pěší cestou, která vede vesnicí nahoru. Pořizovatelem byl Anton Böhm, sedlák v Neratově č. 3. Nemá žádný fond na údržbu a také k tomu není nikdo zavázán; pokud by však bylo třeba něco opravit, měl by to udělat vždy současný majitel, s čímž také ten nynější souhlasí. Poznámka po straně: V létě roku 1935 nechali bratři Josef Böhm vrchní strážmistr v R. a Rudolf Böhm majitel statku v Neratově č. 3, tento kříž na památku své zemřelé matky Anastasie Müller, která zemřela na podzim roku 1934 a byla prezidentkou katolického německého svazu žen – nákladem přes 700 Kč opravit a 4. 8. 1935 ho místní farář posvětil.

Nadace OF finančně podpořila opravu kalvárie. 

Související obrázky: