BĚLÁ – KAMENNÝ KŘÍŽ

Obec: Liberk
Kraj: Královehradecký
Katastrální území: Bělá u Liberka
GPS: N 50°10.808′, E 16°22.860′
Termín opravy: 2024
Cena opravy: 162 150 Kč

Původní stav
Původní stav

Kříž s postavou ukřižovaného Krista se do současnosti nedochoval.

Absence kříže s postavou Krista jakožto ústředního motivu díla značně snižuje estetickou i duchovní hodnotu této památky.

Kamenný podstavec je svalený na zem, sokl a základy kříže jsou vrostlé do zeleně.

Toto kamenosochařské dílo je příkladem lokální uměleckořemeslné kamenosochařské tvorby z 2. Pol. 19. století a je zároveň dokladem duchovního života lidu zdejšího regionu.

Tato památka v dané lokalitě tvoří významný uměleckohistorický prvek a rovněž dotváří obraz místní historie – památka je dokladem života a kultury německé národnostní menšiny

Související obrázky: