LUKOVSKÉ – KAMENNÝ KŘÍŽ

Obec: Fryšták
Kraj: Zlínský
Katastrální území: Fryšták
GPS: N 49°17.23418′, E 17°40.23815′
Termín opravy: 2017
Cena opravy: 109 480 Kč

Nový stav

Akce restaurování kamenného kříže probíhala podle plánu a předpokládaného časového harmonogramu od 05/2017 do 08/2017. Byla provedena oprava základu a vyzvednutí spodního schodu nad terén.

Zkorodované čepy vyměněny za nerezové. Korpus byl pozlacen plátkovým zlatem 24 karátů. Proporce a tvar spodní části kříže byly upraveny tak, aby nepůsobil rušivě. Přední nika byla vyplněna deskou z carrarského mramoru se zlaceným monogramem.

Místní obyvatelé si opravu velmi pochvalují. Kolem kříže si osadili lavičky k posezení a od kříže se konají poutě na okolní místa kolem obce.

Restauroval Mgr. A. Jiří Finger, Pavel Hradilík a Jiří Ščuglík.

Původní stav

Kříž je zhotoven z pískovce. Jednotlivé části jsou v havarijním stavu, případně dožité a bude potřeba jejich odborné restaurování.

Kříž se naklání dopředu a doleva. Střední část je v havarijním stavu roztrhaná od čepů, vrchní část kříže, zřejmě po pádu, opravená provizorně, zkrácená, osazená novým korpusem. Původní kamenný byl odsekán, viz stopy na přední ploše kříže.

Schod zarostlý v terénu, základová spára utopená. První a druhá plinta skládaná s vyzdívkou.

Oprava se neobejde bez demontáže a bude probíhat v dílně restaurátora.

Historie

Uvedený kříž nechala zřídit r. 1905 Anna Lehká z nedaleké Dolní Vsi (text na kříži dle archivu “Zbudován nákladem Anny Lehké L.P. 1905”). Narodila se 1845 a zemřela 1914. Byla dcerou Františky a Jana Lehkého, familianta čís. 140 ve Fryštáku. V mládí sloužila, a když zestárla, založila se po svém způsobu a toulala se po světě, živíc se žebrotou.

Související obrázky: