Toulky rodným Karlovarskem přivedli Jaroslava Vyčichla k systematičtějšímu zájmu o drobné památky v krajině, které začal mapovat na svém webu Památky a příroda Karlovarska. Na badatelský zájem přirozeně navázala i potřeba pomoci křížkům a kapličkám, zvláště těm nejzapadlejším, které zůstávaly daleko zájmu místních. Pro jejich obnovu založil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, který se postupem času pustil i do oprav kostela ve Svatoboru na hranicích vojenského prostoru Hradiště. Zároveň se věnuje mapování památek v tomto odlehlém koutu v Karlovarského kraje.

Věnujete se mapování památek v Karlovarském kraji a zároveň jejich obnově. Popište prosím obě své činnosti.

Památky a příroda Karlovarska je web, který provozuji od roku 2009 a mapuji v něm památky v kraji. Při tomto mapování jsem nacházel mnoho zapomenutých památek a přišlo mi škoda jim nijak nepomoci. Proto jsem založil spolek, abych u sebe měl pár lidí a mohli jsme postupně jednotlivé objekty obnovovat.

Tak vznikl Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, který se už věnuje praktické činnosti obnovy památek. Zároveň je naším cílem nepracovat na obnovách sami, spolupracujeme s obcemi a místními lidmi. My danou památku většinou objevíme, vysekáme, vykopeme, postavíme a upozorníme obec, která se často stará o obnovu památky a jejího okolí.

Ve spolku se snažíme i o edukaci, děláme pravidelně konference a uspořádali jsme i pár workshopů. Ty se konaly na hřbitovech a naši restaurátoři při nich ukázali, jak památky správně vyzvednout. Učíme tak dobrovolníky profesionální přístup k obnově památky. Každoroční konference pod názvem Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji představuje spolky, majitele památek, obce i organizace, které v uplynulém roce provedli nějakou obnovu. Snažíme se tak propojovat jednotlivé aktéry na poli památkové péče.

Obnovujete památky po celém kraji, nebo se konkrétně specializujete na nějakou oblast?

Dali jsme si za cíl, že budeme hledat ty nejzapadlejší a nejméně přístupné památky. Spolků sice existuje spousta, ale často se zajímají spíš o památky v intravilánu obce a blízkém okolí. Naopak na ty ukryté někde daleko v lese či v polích nikdo nepamatoval. Tady v kraji jich přitom je docela hodně, Sudety jsou celkově zapomenutější oblast, navíc tu máme vojenský prostor. Začali jsme těmi nejdrobnějšími památkami a pak jsme se dostali k obnově kostela ve Svatoboru, což je samo o sobě práce na dlouhou dobu.

Zároveň jsme se dostali do vojenského prostoru, na jehož hranici kostel stojí. Tam nepůsobí vůbec nikdo, proto vnímám práci zde za obzvláště důležitou. Snažíme se tu kompletně zmapovat památky a z nich udělat výběr těch, které by se měly obnovit přímo na místě.

Zachování původního místa totiž považujeme za zásadní. Nechceme to dělat jako iniciativa, která před deseti až patnácti lety převezla z každé obce vojenského prostoru jednu památku na kopec nedaleko Kadaně. Tam teď stojí, postupně se o nich ztrácejí informace a na původním místě se zase ztrácí se paměť krajiny. My se snažíme obnovovat památky na jejich původním místě, jakkoli nedostupném. Aby se podařilo zachovat nejen fyzickou památku, ale i její historickou paměť a připomínku zaniklé obce.

Jak probíhá vaše mapování památek na Karlovarsku?

Dokumentace probíhá tak, že čerpám z knih, starých map a historických pramenů. Potom místo navštívím a památku si nafotím. Ke každému objektu se pokouším získat maximum informací a nespokojit se jen se základním popisem a pár větami o historii. Na místa se vracím opakovaně a snažím se stále aktualizovat a dohledávat informace.

Dokumentaci jsem dělal jednu dobu i profesně pro restaurátorskou firmu. Profesionální dokumentace je mnohem rozsáhlejší, samozřejmě jí také musí předcházet historická rešerše a nechybí fotky, ale využívá se také přístrojové zaměřování, fotogrammetrie. Zároveň dnes v ledasčem amatérská dokumentace tu profesionální nahrazuje, především pokud jde o drobné nechráněné památky.

Znáte kolegy v dalších krajích, kteří by se podobné činnosti věnovali?

Rozhodně se něco podobného neděje ve všech oblastech, ale někde ano, například na Kolínsku funguje web Cesty a památky. S jeho autorem se znám a byl pro mě i svým způsobem inspirací. Kdysi jsem si myslel, že bych mohl kostru svého webu mohl předat do dalších krajů, ale zatím o to nebyl nikde zájem. Další weby jsou zaměřené spíše tematicky, například Zničené kostely a podobně.

Můžete prosím uvést dobré příklady péče o památky v Karlovarském kraji u spolků, soukromníků či obcí?

U neziskových organizací bych například jmenoval spolek místních občanů SOVa Žlutice, který se rozhodl obnovit cesty v okolí tohoto městečka. Dělají naučné stezky pro děti a zároveň obnovují veškeré památky podél těchto cest. Takto už obnovili ve spolupráci s restaurátory desítky památek.

 

Ze soukromníků bych zmínil Lenku Augustinovou ze zaniklé osady Vysočany nad Mariánskými lázněmi. Koupila poslední usedlost, která z této jinak opuštěné obce zůstala, žije v ní a obnovuje ji. U soukromníků jde často o památkové budovy, ve kterých zároveň bydlí.

Mezi obcemi můžu jmenovat třeba maličkou obec Doupovské Hradiště, která spolu s námi obnovuje kostel ve Svatoboru. Tím, že jde o tak malou obec se 150 obyvateli, která má jen starostku a jednu asistentku, nemá úplně prostor se obnově tolik věnovat. Proto se snažíme co nejvíce pomáhat se získáváním dotací a podobně. Nicméně nás paní starostka maximálně podporuje.

Související obrázky: