Krajinářka Klára Salzmann: Drobné památky dávají krajině paměť a lidské měřítko

Drobné památky vždy stávaly na dominantních místech krajiny či na průsečících cest, a působily tak jako přirozené ukazatele, umožňující lidem snadnější orientaci. Tento kontext se často s likvidací starých cest ztratil, takže dnes není výjimkou, že vidíte kapličku stojící zdánlivě nesmyslně uprostřed pole. Nalezením a pochopením těchto časem zastřených souvislostí, vedoucích ke vnímání krajiny jako celku, [...]

Krajinářka Klára Salzmann: Drobné památky dávají krajině paměť a lidské měřítko2021-07-21T16:49:10+02:00

Aleje dávají české krajině tvář už od doby baroka

Linie alejí kolem cest jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny. Aleje ovocných i okrasných stromů chrání procházející a projíždějící a pomáhají jim v orientaci. Zároveň také zdůrazňují krajinné dominanty a díky jejich skrývání, částečnému odhalování a působivým průhledům vedou oko k tomu důležitému, ať už jde o lidská sídla, přírodní útvary či jednotlivé stavby. Celkem se na našem [...]

Aleje dávají české krajině tvář už od doby baroka2021-07-02T13:41:13+02:00

S architektem Norbertem Schmidtem o zmaru a naději v krajině

Potřeba pochopit své okolí, zpřehlednit ho a najít v něm důležitá místa, která přesahují každodennost, je lidem vlastní od pradávna. Česká krajina s kapličkami a křížky, kterou vnímáme jako relikt dávné lidové zbožnosti, je přitom produktem 17., 18. a především „dlouhého 19. století, které v našich zemích trvalo až do 1. světové války“. Zároveň nejde [...]

S architektem Norbertem Schmidtem o zmaru a naději v krajině2021-05-31T11:29:10+02:00

Barokní krajina. Propojení krásného a účelného, které dodnes dává tvář českému venkovu

Pro české země tak typická krajina s mozaikou polí, hustou sítí cest, často lemovaných alejemi, vesnickými kostely, kapličkami a božími muky je pozůstatkem doby baroka. Česká barokní krajina je krásná, přitom v pozadí jejího vzniku byla těžká doba konfiskací a táhnoucího se konfliktu třicetileté války. Ale také silné osobnosti, šlechtici, kteří chtěli velkolepými úpravami panství [...]

Barokní krajina. Propojení krásného a účelného, které dodnes dává tvář českému venkovu2021-05-18T12:10:35+02:00

S archeologem Petrem Medunou o místech paměti v krajině

Jako památky jsme si zvykli nazývat spíše stavby či sochařská díla v krajině, původní význam tohoto slova je přitom daleko širší. Pokud hovoříme o místech paměti, je třeba se podívat už do doby předkřesťanské, kdy začaly vznikat první mohyly. Později byly „na věčnou paměť“ označovány okraje katastrů jednotlivých obcí. Takovou památkou mohl být třeba strom [...]

S archeologem Petrem Medunou o místech paměti v krajině2021-09-08T20:24:38+02:00

Drobné památky ve vojenských prostorech

Obzvlášť pohnutý osud měly kaple a křížky nacházející se na území, které se v průběhu času stalo vojenským újezdem. Mnohé z těchto drobných památek se nedochovaly vůbec, zvláště pokud stávaly přímo na střelnicích a dalších výcvikových prostorech, nebo v jejich bezprostředním okolí. U těch, které nezničily střely či pásy tanků, docházelo po dlouhá desetiletí k postupnému chátrání. Veškeré pozemky [...]

Drobné památky ve vojenských prostorech2021-05-04T15:59:46+02:00

O ochraně drobných památek a péči o ně s památkářkou Věrou Kučovou

Mnohé kapličky či boží muka mohou být státem chráněnými památkami, jiné nikoli, to ale rozhodně neznamená, že není potřeba o ně pečovat. O tom, jaké důsledky taková památková ochrana pro objekt a jeho vlastníka má, stejně jako kdo by se měl o drobné památky vlastně starat, jsme si povídali s památkářkou a odbornicí na kulturní krajinu [...]

O ochraně drobných památek a péči o ně s památkářkou Věrou Kučovou2021-09-08T20:27:23+02:00

S Jiřím Sádlem o místech na památky bohatých i těch, která takové štěstí neměla

Určitě jste si už na svých cestách všimli, že v některých regionech narážíme na drobné památky téměř na každém kroku, a jinde jsou naopak spíše vzácností. Které kraje v tomto vybočují a proč tomu tak je, na to jsme se zeptali odborníka na krajinu a znalce Českých zemí Jiřího Sádla. […]

S Jiřím Sádlem o místech na památky bohatých i těch, která takové štěstí neměla2021-09-08T20:30:15+02:00

Atributy a život světců, s nimiž se můžete setkat při objevování památek

Drobné památky v krajině jsou mnohdy doplněny obrazy světců a pozorný poutník si rychle povšimne, že se zde opakují typická vyobrazení. Každý svatý má totiž svůj atribut, který připomíná nějakou významnou událost v jeho životě, nebo také často jeho mučednickou smrt. Přečtěte si přehled těch, kteří se v českém prostředí často vyskytují, ať už příště neváháte, koho výzdoba [...]

Atributy a život světců, s nimiž se můžete setkat při objevování památek2020-09-24T16:06:35+02:00
Load More Posts