NEBESKÁ RYBNÁ – SOCHA PANNY MARIE S DÍTĚTEM

Obec: Rokytnice v Orlických horách
Kraj: Královehradecký
Katastrální území: Nebeská Rybná
GPS: N 50°11.926′, E 16°25.829′
Termín opravy: 2022
Cena opravy: 72 450 Kč                

Původní stav

O památce

Socha z r. 1757 znázorňuje postavu Matky Boží podle tradičního ikonografického vzoru jako mladou ženu. Panna Marie má postavu malého Ježíše posazenou na pravém předloktí přičemž levou rukou jej přidržuje za zadeček. Podstavec je zdobený rostlinnými motivy a v kartuši je vysekán mariánský monogram obsahující písmena jména Maria. Nad monogramem je písmeno S. – Sancta – Svatá.

Pod kartuší je umístěný nápis v latinském jazyce tohoto znění:

„ORA: PRONOB

IS:“

Celý nápis tedy v překladu znamená

„Svatá Maria Oroduj za nás.“

Původní stav

Vlastní socha Panny Marie včetně figury dítěte Ježíš je značně mechanicky poškozená. Figura Panny Marie je v partii nohou prasklá. Tato prasklina se rozevírá. K tomuto poškození došlo v minulosti pravděpodobně v důsledku působení koroze ocelového čepu, vzájemně fixujícího sochu k podstavci. Posléze byla socha značně neodborně a jen částečně opravena – plyntus byl svázaný ocelovým pásem. Toto zajištění je ovšem nedostatečné a pád skulptury na zem a tak i další vážné poškození je jen otázkou času. Sousoší vykazuje i další větší i drobnější mechanická poškození. Figura dítěte Ježíš má ulomenou část pravé nohy.

Kovové doplňky – atributy jsou rovněž vážně poškozené. Povrch kamene je znečištěný mikrovegetací, která svým kořenovým systémem narušuje strukturu kamene. Tato poškození a degradační procesy mají za následek ztrátu původní hmoty kamene a tím i originální sochařské modelace i ostatních autentických výtvarných prvků díla (polychromie atp.) a postupně vedou k zániku této památky. Z výše uvedeného je zřejmé, že je stav objektu nutné klasifikovat jako havarijní. Tato památka je příkladem kvalitní uměleckořemeslné kamenosochařské tvorby v tomto regionu a je zároveň dokladem duchovního života lidu zdejšího regionu z poloviny 18. století. Sousoší také v dané lokalitě tvoří významný krajinotvorný i uměleckohistorický prvek a rovněž dotváří obraz místní historie.

Včasný odborný restaurátorský zásah je tedy nutný pro zachování této hodnotné sochařské kulturní památky a povede k její rehabilitaci.

Historie

V okresním archivu byla dohledána zmínka o sousoší. 1757, 9.10. byla vysvěcena socha Svaté Matky Boží na poli Gottfrieda Lederera, zahradníka z Rybné, tehdejším farářem Antonem Králem.

Související obrázky: