NAČERATICE – BOŽÍ MUKA V POLÍCH

Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
Katastrální území: Načeratice
GPS: N 48°49’45.772, E 16°6’59.364
Termín opravy: 2019
Cena opravy: 95 634 Kč

Nový stav

Postup prací vycházel ze snahy o celkovou rehabilitaci objektu včetně naplnění duchovního významu, který u těchto staveb spočívá v připomenutí křesťanského symbolu a tomu byla pravděpodobně v minulosti přizpůsobena obsahová část centrálního bodu, tedy niky. Proto po obnově dekoračních částí tektoniky a štukové výzdoby byla nika opatřena výjevem Panny Marie s Ježíškem.

Na památce byly odstraněny dožilé části. Nově se vytvořily jádrové omítky se zachováním fragmentů soudržných částí v centrální nice.

Na základě odebrání původních fragmentů, byly vytaženy a vymodelovány profilace a rozety.

Doplnění tektonických náznaků dle logiky morfologie vžitých stavebních prvků- pilastry a kanelury, profilace soklu.

Nanesení štukových omítek a malba fresco do vlhké omítky v nikách stavby. Fasáda byla opatřena bílým vápenným nátěrem.

Z důvodu nesourodosti střešních tašek, včetně rozměrů, nebylo možné doplnit jednotlivé poškozené střešní tašky tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost i pro další roky. Byla položena nová bobroví krytina do malty.

Na závěr bylo zhotoveno mělké obkopání soklu a pokrytí drenážním štěrkem proti ostřiku.

Zajímavost: Při opravě restaurátor zjistil, že pod kapličkou bydlí had. Nechal mu v soklové části, na úrovni terénu, malý otvor, aby zde dál mohl přebývat.
Tímto panu restaurátorovi děkujeme za milý přístup.

Opravoval Jan Tomíček

Původní stav

Volně stojící výklenková kaplička umístěná při polní cestě u Načeratic. Památka se skládá ze zděného soklu, střední části hranolovitého tvaru s třemi nikami. Centrální nika je hluboká a v minulosti ji dělila mřížka. Boční niky jsou mělké. Vrchol uzavírá korunní římsa s čelním tympanonem. Střecha je krytá pálenou krytinou typu bobrovka.

Objekt je viditelně poškozen, ale staticky v pořádku. Koncepce restaurátorského procesu vychází ze současného stavu památky. Mělo by především dojít k zabezpečení degradovaného materiálu, ošetření památky směřující k omezení její degradace, společně s plastickým doplněním chybějící modelace s ohledem na původní výraz, odpovídající autentickému řemeslnému rukopisu.

Stratigrafie nepotvrdila malířské dílo, pouze doložila několik vrstev barevných líček vápna v různých odstínech okrové, bílé, šedé modré a modrozelené. Do nik doplnit výzdobu.

Historie

Nepodařilo se dohledat.

Související obrázky: