CHOLTICE – Boží muka

Obec: Choltice
Kraj: Pardubický
Katastrální území: Choltice
GPS: N 50°0.19405′, E 15°37.55025′
Termín opravy: 2018
Cena opravy: 51 290 Kč

Nový stav
Původní stav
Historie

Nový stav

Cílem restaurátorského zásahu bylo odstranění příčin degradace kamenného materiálu a oživení výtvarné hodnoty sochařského díla pomocí tvarově i materiálově vhodně provedených doplňků, které místy nahradily starší tmely. V průběhu čištění bylo dbáno na maximální zachování patiny kamene a všech pozůstatků starších povrchových úprav. Nejvíce zkorodovaná místa byla před čištěním zpevněna, aby se minimalizovaly ztráty původního materiálu. Doplnění zkorodovaných míst bylo provedeno v nejnutnějších případech, a to tak, aby nedocházelo k zatékání vody a nebyl narušen výraz kvalitní sochařské práce.

Čištění zahrnovalo šetrné odstranění mikrobiologického napadení a depozitů, dále mechanické odstranění nevhodných a vyžilých vysprávek.

Povrch pískovce byl lazurně pojednán v barvě původní polychromie, písmo zvýrazněno a vytvořena nová výzdoba s motivem Marie s dítětem.

Oprava probíhala na místě.

Restauroval Bc.A Zdeněk Šmahel

Původní stav

U cesty mezi obcemi Choltice a Veselí stojí v zanedbaném stavu Boží muka. Jsou poskládaná ze tří pískovcových dílů. Výška 170 cm, základna 65 x 65 cm, z čela nika bez výzdoby, zakrytá dřevěnou deskou. Střecha zaklenutá bez krytiny, částečně domodelované betonovou mazaninou. Na kovovém křížku se projevuje degradace materiálu. Boží muka jsou poskládané z pískovcových kvádrů bez omítky, pouze opatřené několika dodatečnými nátěry. Kámen je na mnoha místech poškozen, na povrchu pačoky.

Historie

Nepodařilo se dohledat.

Podpořte nás

Budeme rádi za Vaše finanční příspěvky, které jsou vždy 100% využity na konkrétní projekty.

U nás máte jistotu, že pomůžete projektu, který má trvalou hodnotu, na kterou se můžete osobně přijít podívat i za několik let.

č. účtu: 266950054/0300

 

Související obrázky: