Chrášťany – Kříž u polní cesty


Obec: Chrášťany
Katastrální území: Záhlinice [789771]
Parcelní číslo: 1527
GPS: N 49°17’37.593, E 17°30’3.354

původní stav


Kříž stojí v poli na jihovýchod od obce u polní cesty na Kurovice. Základnu tvoří jednoduchý schod zahrnutý do úrovně terénu. Vyšší plinta je složená ze dvou kusů kamene, na ní odstupňovaný sokl ze čtyř bloků kamene ve střední části po obvodu zdobený novogotickým ornamentem. Štíhlý hranolový sokl je na všech stranách ozdoben mělkou nikou, která je ze strany otočené k obci dodatečně prohloubena neuměle vysekanou obdélníkovou kapsou. Na pravé straně, otočená k cestě je nika opatřená nápisem „ ku cti milého Spasitele postaveno roku 1873″. Na soklu čtyřikrát lomená střecha s okapním profilem nese třikrát odstupňovaný nástavec, který tvoří přechod ze čtvercového půdorysu do osmihranu. Nástavec je ze dvou dílů zdobených rámečky a zakončený subtilní profilovou římsou. Nahoře cca 15 cm vysoký zbytek základny kříže okovaný dvěma obručemi a se zbytkem středového čepu. Kříž je zhotoven z několika druhů pískovce rozdílné kvality a hrubosti. Zadní schod je z vápence.

Stav památky je zjevně havarijní. Horní část – kříž s Kristem chybí. Dva horní díly soklu, střecha a spodní díl nástavce mají výrazné trhliny od středových čepů.

Tři schody jsou ze zničené a čtvrtý je poškozený a roztržený.

Podstavec je do hloubky poškozen korozí materiálu a povrchové vrstvy se loupou a pod nimi je rozpadlý materiál. To je zjevně důsledkem uzavření povrchu kamene konzervací nevhodným prostředkem na bázi vodního skla nebo fluátů. Restaurování tohoto kusu není perspektivní. Většina povrchů je poškozena erozí materiálu. Soudržné povrchy jsou pokryty zelenými biologickými a černými karbonátovými depozity. Původní orientace kříže je nejasná. Novodobá nika a nevzhledný držák na květiny jsou orientovány k obci, ale donátorský nápis n pravé straně je značně netypický. Nabízí se domněnka, že kříž byl původně orientován k cestě.