Boží muka u Choltic


Obec: Choltice
Kraj: Pardubický
Katastrální území: Choltice
GPS: N 50°0.19405′, E 15°37.55025′

nový stav


Cílem restaurátorského zásahu bylo odstranění příčin degradace kamenného materiálu a oživení výtvarné hodnoty sochařského díla pomocí tvarově i materiálově vhodně provedených doplňků, které místy nahradily starší tmely. V průběhu čištění bylo dbáno na maximální zachování patiny kamene a všech pozůstatků starších povrchových úprav. Nejvíce zkorodovaná místa byla před čištěním zpevněna, aby se minimalizovaly ztráty původního materiálu. Doplnění zkorodovaných míst bylo provedeno v nejnutnějších případech, a to tak, aby nedocházelo k zatékání vody a nebyl narušen výraz kvalitní sochařské práce.

Čištění zahrnovalo šetrné odstranění mikrobiologického napadení a depozitů, dále mechanické odstranění nevhodných a vyžilých vysprávek. Spárování bylo provedeno vápennou maltou, která je měkčí a pružnější a nedochází u ní ke vzniku trhlinek jako u tvrdých cementových malt.

Povrch pískovce byl lazurně pojednán v barvě původní polychromie, písmo zvýrazněno a vytvořena nová výzdoba s motivem Marie s dítětem.

Oprava probíhala na místě.

Restauroval Bc.A Zdeněk Šmahel

původní stav


U cesty mezi obcemi Choltice a Veselí stojí v zanedbaném stavu Boží muka. Jsou poskládaná ze tří pískovcových dílů. Výška 170 cm, základna 65 x 65 cm, z čela nika bez výzdoby, zakrytá dřevěnou deskou. Střecha zaklenutá bez krytiny, částečně domodelované betonovou mazaninou. Na kovovém křížku se projevuje degradace materiálu. Boží muka jsou poskládané z pískovcových kvádrů bez omítky, pouze opatřené několika dodatečnými nátěry. Kámen je na mnoha místech poškozen, na povrchu pačoky.

Oprava bude probíhat na místě.

historie


Nepodařilo se dohledat.