Kamenný kříž v Kvítkovicích


Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
Katastrální území: Kvítkovice u Otrokovic
GPS: N 49°11.93855′, E 17°32.99120′

nový stav


Cílem obnovy bylo šetrné očištění povrchu památky od depozitů a všech druhotných nevyhovujících dodatečně prováděných úprav, prekonsolidace a konsolidace, zatmelení defektů a spár minerálním tmelem, zhotovení repliky spodního kusu podstavce, zhotovení nové kopie sochy Krista z důvodu rozsáhlého poškození původní sochy. Nová socha byla pozlacena plátkovým zlatem, stejně tak reliéf Panny Marie.
Oprava probíhala na dílně restaurátora.

Z důvodu plánovaného rozšíření místní komunikace, byl kříž přemístěný cca o 3 m od silnice. Původní nevyhovující sokl byl odstraněn a vytvořen nový základ.

původní stav


Velký kamenný kříž na masivní podestě s železnou sochou ukřižovaného Krista, reliéfem Panny Marie a prázdnými zrcadly na bocích. Kovová socha Krista nebyla opatřena konzervační povrchovou úpravou, rez se vpíjela do pískovcového kamenného kříže. Mezi nejvíce viditelné plastické defekty patřila odlomená část lýtka ukřižovaného Krista. Horní část kříže byla pokryta biologickým napadením, značný vliv na jejich nárůst měla vedle stojící lípa. Podstavec kříže někdo neodborně obložil cihlovými pásky. Povrch pískovce na několika místech viditelně degradoval, jak v plochách, tak hranách. Na kříži byl uveden letopočet 1761 a nápis „Ke cti a chvále Boží dali obnovit občané z Kvítkovic 1893“.

historie


Kromě nápisu na kříži se historii nepodařilo dohledat, ale je zakreslený již ve Stabilním katastru.