nadační fond podpory kulturního dědictví
a zachování drobné architektury v krajině

nadační fond podpory kulturního dědictví
a zachování drobné architektury v krajině

Slider

o nás


Vážení přátelé,

rádi bychom Vás seznámili s náplní nadačního fondu Adopce památek. Náš nadační fond si dal za úkol dosahovat obecně prospěšných cílů, především v oblasti podpory kulturního dědictví, zachování drobné architektury v krajině, v péči o drobné nemovité památky, tradice a rozvoj duchovních hodnot.

Účelem nadačního fondu je finanční, administrativní a stavebně-technická podpora vlastníků památek při obnově, renovaci a údržbě drobné sakrální a světské architektury v krajině. Zvláště těch památek, kterým by v nejbližší době hrozil totální zánik. Pod tuto obnovu budou spadat památky, které nejsou vedené jako národní kulturní památka, pouze výjimečně památky s tímto označením. Středem zájmu nadace jsou boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple, zvoničky aj. Mezi tyto spadají také ty památky, které již byly zničeny, ale u kterých se dochovala taková dokumentace, která umožňuje jejich řádnou obnovu na původním místě.

dokončené projektypřipravované projekty


podpořte


Drobné památky jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny. Jejich původní funkci dnes zastupuje genius loci místa, funkce orientační i estetická nebo jsou to naše vzpomínky na minulost. Málokdo si pamatuje, proč zde jsou, kdo a proč je vytvořil a jaký v sobě ukrývají příběh i kolik pocestných jim svěřilo své starosti i radosti. Tito svědci času zde stojí od jara do zimy, skrápění deštěm, rozpálení v letním slunci, zasypaní v závějích sněhu. Zub času je nahlodává a oni se nemohou bránit.

Ve druhé polovině 20. století utržily památky v krajině velkou ránu, kdy se staly překážkou při rozorávání mezí a sítí cest, u kterých byly vybudovány. Nejeden křížek u cesty tak zaniknul pod koly těžké techniky. Pokud nezanikly úplně, vznikly takové paradoxy, kdy muka u cesty najednou stála osamoceně uprostřed pole bez vazby na okolí.

Od roku 1989 se situace značně zlepšila. Památky se opravují, ale stále zůstává mnoho těch, které unikají možnostem opravy. Jsou to především malé obce, které svým značně omezeným rozpočtem nedosáhnou na řádnou renovaci drobných památek na jejich území, i když by o jejich opravu velmi stály. Jsme to my, kteří se mohou zasloužit o to, aby dále byly neodmyslitelnou součástí naší domovské krajiny, abychom my nezapomněli, že ony jsou naším dědictvím minulosti, kterou potřebujeme pro vlastní budoucnost a identitu.

Budeme rádi za Vaše finanční příspěvky, které jsou vždy 100% využity na konkrétní projekt.
U nás máte jistotu, že pomůžete projektu, který má trvalou hodnotu, na kterou se můžete osobně přijít podívat i za několik let.

č. účtu: 266950054/0300

dokumenty


Statut
Zakládací listina
Darovací smlouva
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017

kontakty


Nadační fond Adopce památek

Anhaltova 956 /2
169 00 Praha 6
IČO: 031 33 231
č. účtu: 266950054/0300

kontaktní osoba
Ing. arch. Jiřina Vinterová
t.: 777 343 064
e.: info@adopcepamatek.cz

N1142 vedená u Městského soudu v Praze